De laatste loodjes

De laatste loodjes

Zoals u ziet staat cvchalet.nl weer in de steigers. In een nieuwe omgeving met een nieuwe look. Totdat de website haar definitieve vorm heeft gevonden kunnen hier nog veranderingen optreden en tijdens de werkzaamheden kan één en ander er tijdelijk anders uitzien dan verwacht. Ons streven is om de nieuwe website voor de prinsenproclamatie op 14 januari a.s. volledig operationeel te hebben. Tot die tijd vragen wij nog even uw geduld.

Om niet helemaal van CV Chalet online verstoken te blijven attenderen we u nogmaals graag op de diverse sociale media waarop wij actief zijn. Volg ons via Twitter, Facebook en Hyves en blij zo op de hoogte en in contact met ons en onze leden.

Verder wenst CV Chalet u een goei roetsj en verheugen we ons op uw aanwezigheid op 14 januari in ons eigen Chalet.

Advertentie