We zullen doorgaan

Op 11-11-2011 hadden we hier graag iets te vieren maar de realiteit is helaas anders.

Omdat de gegevens van de CV Chalet site wél bewaard maar (nog) níet bereikbaar zijn (met de groeten van Weblog / Sanoma) valt er hier weinig te beleven en ziet het er niet uit. Waarvoor excuses. Aan onze leden, lezers, medewerkers en vooral sponsoren.

Achter de schermen wordt er gesleuteld aan een oplossing. Voorlopig ligt deze in de social media. Naast een kersverse Facebook en Twitter is ook onze Hyves afgestofd. Meld je aan, volg ons en doe mee. Samen zijn we sterk.

Zaterdag 12-11 zullen we samen het seizoen openen in Party Centrum Chalet. Niet digitaal maar gewoon face to face. Technische storing of niet, CV Chalet is en blijft gewoon CV Chalet. Met elkaar, voor elkaar. Alaaf!

Advertentie