Hie blief ich plekke

President Ik weet nog goed dat, toen ik zo’n 23 jaar geleden begon te werken, ik mijn eerste brief nog schreef. Daarna kwam de typemachine. Corrigeren deed je eerst met typex en een tijd later ging dat elektronisch. Vervolgens was er de PC, kwam de fax en de mobiele telefoon. Heel wat veranderingen op rij. En laten we wel wezen, de PC en de mobiele telefoon zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Tegenwoordig wordt er volop “gesmst, getwitterd, gefacebooked en gehyved”.

Waarom vertel ik dit als President van Carnavalsvereniging Chalet?
Welnu, C.V. Chalet gaat met het digitale tijdperk mee. Eerst nog geruime tijd bescheiden, wat in de luwte, maar vandaag, bij de opening van het Carnavalsseizoen, presenteren we onze website. Ik ben trots op onze site en hoop dat u er veelvuldig gebruik van maakt. Om te lezen wat we doen, waar we voor staan en welke activiteiten we ontplooien. Of om te kijken wie ons een warm hart toedraagt of gewoon om met elkaar te communiceren. Uit nieuwsgierigheid of interesse, het maakt niet uit.

Het digitale tijdperk gaat snel maar Carnaval blijft Carnaval. Een stukje cultuur van en uit Limburg dat nooit verloren mag gaan en dat wat mij betreft ook niet verdwijnt door welke digitale ontwikkeling dan ook.

Maar de site mag er wezen. Niet dan? Een website waarvan je zou moeten zeggen: “Hie blief ich plekke”. Want “Es v’r ’t doon, dan doon v’r ’t good”.

Ik wens u veel “sjpass” met deze website. Alaaf!

Met Carnavalistische groet,

Math Starmans
President C.V. Chalet

Advertentie

C.V. Chalet is on-line

Voorzitter De digitalisering en de elektronische snelweg zijn in ons leven getreden met een onmetelijke snelheid.

Er gaat geen moment voorbij of de elektronische communicatie geeft bij jou een signaal af en je zal deze keurig beantwoorden. Via SMS, Blogs, Hyves, Skype of Email om maar enkele te noemen. Er zijn ontelbare mogelijkheden bijgekomen om contacten te leggen en te onderhouden. De 21ste eeuw geeft ook de carnavalsverenigingen de mogelijkheid om mee te liften op de elektronische snelweg. Zo ook voor C.V. Chalet.

Deze website is het moderne medium welke de vereniging inzet om op velerlei wijze naar de buitenwereld en de leden te communiceren. Communicatie functioneert alleen als er tweerichtingen verkeer is en dat streeft de vereniging met deze website na. De eigen leden kunnen via de site kennis nemen van de verenigingsactiviteiten en allerlei wetenswaardigheden de wereld insturen via het forum. De raadsleden, oud-prinsen en de prins kunnen hun programma eveneens via de site inzien en het bestuur kan met elkaar communiceren, verslagen doorsturen enzovoort via een afgeschermde ingang.

Bevriende carnavalsverenigingen zijn gelinkt aan de site van C.V. Chalet. Dit benadrukt de saamhorigheid van de lokale carnavalsverenigingen.

De buitenwereld kan de site gebruiken als een podium om hun eigen bedrijf te promoten middels een link naar hun bedrijf toe. Elke maand zal een bedrijf welke gelinkt is via de site in het middelpunt worden geplaatst zodat er extra aandacht is voor de activiteiten en wetenswaardigheden van het bedrijf.

Vandaag 13 november is de site gepresenteerd aan de leden en staat de site ter beschikking aan ieder die het maar weten wilt. Ik wens de leden van C.V. Chalet veel boeiend gebruik van de site toe.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Marco Smeets, die met deze site de vereniging prachtig op de elektronische snelweg heeft geplaatst.

Ed Maassen
Voorzitter C.V. Chalet